Duyu Bütünleme Nedir?

Duyu Bütünleme Nedir?

Duyu bütünleme, kişinin çevresiyle etkileşimde bulunurken kulandığı duyusal bilgilerin
(görme, işitme, dokunma, tat, koku, vestibüle, propriorseepsiyon, interosepsiyon gibi işlenmesi
ve uygun şekildeyanıt verilmesidir.

Özellikle 0-6 yaş çocuklarda ve bazı yetişkinlerde bu beceriler tam olarak gelişmeyebilir.
Duyu bütünleme terapisi ve durumu ele alır.

Örneğin, bir kişi belirli bir duyusal uyarıya aşırı hassas olabilir. (Hiperraktif) veya uyarıcıya
az tepki verebilir (hiporeaktif).
Bu terapi duyusal uyarıcılara daha etkili bir şekilde başa çıkmayı öğretmeyi amaçlar.

Duyu bütünleme terapisi, genellikle uyaran eksikliği, gelişim geriliği ve nörolojik rehabitasyon
gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Her bireyin duyu bütünleme ihtiyaçları farklı olabilir bu yüzden terapi kişiye özeldir ve bireysel bir değerlendirme ile başlar.

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.