Biz Kimiz?

Özel Rüya Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel eğitim ve fizik tedavi ihtiyacı olan bireylerin erken değerlendirmesinin yapılması ve erken tanılanması için yönlendirilmesi, özel eğitim ve fizik tedavi ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bu hizmetlerin bütün bireylere ulaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Vizyonumuz

Türkiye’de özel eğitim ve fizik tedavi ihtiyacı olan bireylerin doğru değerlendirilmesi ve erken tanılanması; tanı alan bireylerin sağlık, eğitim, meslek edinimi, sosyal haklar, istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

Misyonumuz

Özel eğitim ve fizik tedavi tanısı olan bireyler ve aileleri için;

  • Günümüz şartlarına uygun olarak, yaşamlarını sürdürebilmeleri için bilgi ve destek gereksinimlerinin karşılanması,
  • Uzman kadrolar ile hizmet vermek, 
  • Ülke çapında yürütülen sağlık ve eğitim hizmetlerinin desteklenmesi gelişmelerin takip edilip ve iyileştirilmesi,
  • Meslek edindirme, bağımsız yaşam ve sosyal yaşam imkânlarının desteklenmesi ve geliştirilmesi,
  • Engelli hakları çalışmaları ve geliştirilmeleri yapmak; yasal düzenlemelerin ve politikaların iyileştirilmesine zemin hazırlamak,
  • Bilinçli bir toplum oluşturulması için eğitim ve seminerler organize etmek,
  • Özel eğitim ve fizik ihtiyacı olan bireylerin eğitiminde Milli Eğitim, Talim Terbiye Kurulu ve Sağlık Bakanlığının programları uygulanarak nitelikli ve ulaşılabilir bir eğitim ve sağlık hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının sağlanması.

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.