Konuşma Sesi Bozuklukları

Konuşma sesi bozuklukları, bireyin konuşma seslerini doğru bir şekilde üretememesine ya da söylemesine engel olabilecek bir konuşma bozukluğudur. Bu durum, konuşurken sesleri düzgün bir şekilde oluşturma ve çıkarma becerisini etkileyebilir. Artikülasyon bozukluğu olan bireylerin konuşmaları genellikle anlaşılmayabilir ve bu durum günlük iletişimlerini olumsuz yönde etkileyebilir. Konuşma sesi bozuklukları 3 ayrı başlıkta incelenmektedir.

Artikülasyon Bozukluğu

Konuşma seslerinin üretimi için gerekli yapılardaki yapısal bozukluklardan veya işitme kaybı gibi bir duyusal eksiklikten kaynaklı seslerin doğru biçimde üretilememesidir.

Fonolojik Bozukluk

Çocukların anadilindeki ses sisteminin yapı kurallarını edinememesinden kaynaklı oluşan konuşma bozukluğudur.

Çocukluk Çağı Apraksisi

Konuşma için gerekli yapılarda herhangi bir yapısal ve duyusal bir bozukluk olmamasına rağmen konuşma için gerekli motor sıralama hareketlerinin planlanamaması ve programlanamaması sonucunda çocuklarda görülen konuşma sesi bozukluğudur.

Konuşma sesi bozukluğu, genellikle çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu bozukluğun temel nedenleri arasında şunlar bulunmaktadır:

Organik Nedenler

Dil ve konuşma organlarında (dudaklar, dil, damak vb.) herhangi bir yapısal bozukluk, yaralanma veya rahatsızlık, artikülasyon bozukluğuna neden olabilir. Örneğin, doğuştan damak yarıkları veya dilin hareketini kısıtlayan anomaliler bu tür bozukluklara yol açabilir.

Nörolojik Nedenler

Merkezi sinir sistemiyle ilgili sorunlar, beyin hasarı veya sinir iletiminde bozukluklar da artikülasyon bozukluğuna sebep olabilir. Bunun yanı sıra, inme, beyin tümörleri veya nöromusküler bozukluklar da bu duruma katkıda bulunabilir.

İşitme Kaybı

İşitme kaybı olan bireyler, çevreden gelen sesleri doğru bir biçimde işleyemedikleri için konuşma seslerini doğru şekilde duyamayabilirler. Bu durum da artikülasyon problemlerine yol açabilir.

Konuşma ve Dil Gelişimindeki Gecikmeler

Dil becerilerinin gerektiği gibi gelişmemesi veya konuşma gelişiminde yaşanan gecikmeler de artikülasyon bozukluğuna zemin hazırlayabilir.

Çevresel Faktörler

Çocuğun yetiştiği çevrenin dil kullanımı, aile içi iletişim şekli, model aldığı konuşma tarzı gibi faktörler de artikülasyon bozukluğuna etki edebilir.

Bu faktörler konuşma sesi bozukluğunun ortaya çıkmasında rol oynayabilir ve bu nedenle tedavi sürecinde doğru tanı konulması ve uygun müdahale yöntemlerinin belirlenmesi oldukça önemlidir.

Bu belirtiler genellikle çocukluk döneminde fark edilir ve erken teşhis ve müdahale önemlidir. Konuşma sesi bozukluğu belirtileri olan bireyler, konuşma terapistleri veya uzmanlar tarafından desteklenerek bu sorunun üstesinden gelebilirler.

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.