Multiple Skleroz (MS)

ms, multiple skleroz, ms hastalığı

MULTİPLE SKLEROZ (MS)

Uzun vadede ciddi bir sakatlık yüküne sahip olan ve sıklıkla kapsamlı rehabilitasyon gerektiren merkezi sinir sisteminin sık görülen bir demiyelinizan hastalığı olup önde gelen sebep bunun bağışıklık sistemi düzensizliğinden kaynaklandığı yönündedir. İlk belirtileri çoğunlukla 20-40 yaşları ortasında çıkar.

MS semptomlarının ortaya çıkma sebepleri aşırı yorgunluk, travma, enfeksiyon, sıcak nedeniyle vücut ısısının artışı, hamilelik, doğum ve emosyonel stres gibi faktörler olabilmektedir. Multiple skleroz hastalığı kendi içinde benign iyi huylu ms, ataklarla seyreden ms, primer progresif ms, sekonder progresif ms, progresif-relapsing ms, marburg tipi ms olarak karşımıza çıkmakta olup tanı klinik olarak konulmaktadır.

MULTİPLE SKLEROZ DEĞERLENDİRME

-Kas Tonusu

-Motor Değerlendirme

-Denge ve Koordinasyon Değerlendirmesi

-Yorgunluk Değerlendirmesi

MULTİPLE SKLEROZ TEDAVİSİ

Ms hastalığında amacımız, proksimal stabilizasyonun geliştirilmesi ve kas kuvvetinin arttırılması, gövde kontrolünün arttırılması ve spastisitenin inhibisyonudur.

-Denge Egzersizleri

-Koordinasyon Egzersizleri

-Yürüyüş Egzersizleri

-Elektrik Stimülasyonu

 

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.