Serebral Palsi

serebral palsi, cerebral palsi

SEREBRAL PALSİ

Beyinde oluşan hasara bağlı hareket gelişimini, postürü etkileyen ve aktivite kısıtlılığına sebep olan bir grup kalıcı bozukluktur.Serebral palside çocukluk çağı engelliliğinin en sık nedeni olsa da ilerleyici bir hastalık değildir.Beyinde oluşan lezyondan dolayı kişilerde kas tonusu , denge ve koordinasyonunda sıkıntılar yaratır ve bu sıkıntılar zamanla iskelet sisteminde ikincil bozuklukları geliştirir.

Serebral palsi doğum öncesi , perinatal ve doğum sonrası dönemlerde ortaya çıkabilir. Kapsamlı bir fizik muayene de serebral palsinin belirtileri tanımlamaya odaklanılmalıdır. Baş çevresi, mental durum , kas tanusu ve kuvveti, postür, refleksle (ilkel, postüral ve derin tendon refleksleri) ve yürüyüş değerlendirilmeli ve bunlara dayanarak hastanın gereksinimleri belirlenip buna bağlı tedavi planı çizilmelidir.

Serebral palside hastaya özel değerlendirme yöntemleri ve skalaları vardır.

Bunlar;

-Bayley Scales

-Motor Fonksiyon Değerlendirme

-Kas Tonusu Değerlendirme

-Gövde Değerlendirme

-Denge Değerlendirme: Berg Pediatrik Denge Skalası

-El Beceri Değerlendirme: Bimanuel İnce Motor Fonksiyon Sınıflaması (BMFM) ve El Becerileri Sınıflandırma Sistemi

SEREBRAL PALSİ TEDAVİSİ

-Pozisyonlama

-Kuvvetlendirme

-Germe

-Genel İnhibisyon

-Lokal İnhibisyon

-Elektrik Stimülasyonu

-Uzay Terapi

-Terapatik Tutuşlar

-Nörogelişimsel Tedavi : Bobath

-Ortopedik Tedavi

 

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.