Skolyoz

SKOLYOZ

Omurganın anormal eğrilik ve rotasyon geliştirdiği bir durum olan skolyoz, çoğunlukla yetişkinlikten önce teşhis edilir. Skolyoz omurganın lateral eğriliği olarak tanımlansada 3 boyutlu karmaşık bir deformitedir. Bu eğriliğin C şeklini almasıyla C skolyoz, S şeklini almasıyla S skolyoz olarak isimlendirilmektedir. Bu komponent; sagital, frontal ve horizontal düzlemde; lateral fleksiyon, rotasyon ve kısalıktır.

SKOLYOZDA DEĞERLENDİRME

-Fiziksel Değerlendirme: Hastanın detaylı bir postür analizi ve hikayesi alınır.

-Pulmoner Fonksiyon Değerlendirmesi: Skolyozlu hastanın ölüm nedeni, vertebralardaki eğrilik değil kardiyopulmoner yetmezliktir. Bu nedenle, hastanın kardiyorespiratuar fonksiyonları değerlendirilmeli ve uygun tedaviler buna göre belirlenmelidir.

-Radyolojik Değerlendirme: Skolyoz derecesinin belirlenmesinde kullanılır.

2 yöntemle belirlenir:

-Cobb Yöntemi

-Ferguson Yöntemi

SKOLYOZDA TEDAVİ

-Kısa dönem hedefi olarak hastada ağrı ve kas gerilimini azaltmak
ve postürü düzeltmektir

-Uzun dönem hedefi olarak hastada yaralanmanın tekrarlanmasını önlemek için postür düzeltme eğitimi verilmelidir

-Konservatif  Tedavi: Konservatif tedavinin bileşenleri, erken dönemde korse kullanımı ve skolyoza bağlı değişmiş olan lokomotor sistemi normalize etmeye yönelik fiziksel terapi ve egzersiz yöntemlerini içermektedir

-Cerrahi

Sign Up

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.